2017-09-02
Vi var några som var i Filipstad i helgen.
Vi åkte bl.a. helikopter vilket var en upplevelser.
Bilderna blev inte det bästa då skuggor från de små fönstren
i helikoptern syns på bilderna. Men några blev rätt ok.
Det som var viktigt var inte perfekta foto, det var att befinna
sig högt upp!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Värmland 2017-05-27


         ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2017-05-24

 


  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2017-05-13


::::::::::::::::::::::

Våren 2017-05-09

 Flyg högt lilla fågel
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::