Copyright - Dont ever touch


Read about the law what applies to Copyright, if you dont know about that.
 Never touch what is created by me. It applies to texts as well as photos.
All copying of my texts and images on my blog that is saved is forbidden
If i I see something of what I have on my blogg © on someone else's blog,
i  go to drive it further, with heavy fines as a penalty! Respect what's mine!

©Erika Fagerström


Läs om lagen vad gäller upphovsrätt, om du inte vet om det.
Rör aldrig vad som skapas av mig. Den gäller både texter och foto.
All kopiering av mina texter och bilder på min blogg som sparas är inte tillåtet.
Om jag ser något av vad jag har på min blogg, på någon annan blogg,
drar jag mig inte för att driva sådant vidare, med stora böter som påföljd!

Respektera vad som är mitt!

©Erika Fagerström


Funäsdalen Jämtlands län - Härjedalen - Hede 2018-06-21 Med inriktning bl.a. på en fin Midsommarhelg.


Bilden under, står man längst upp på toppen
är det den utsikt som syns i nästkommande bild.
En vidunderligt utsikt.

  
2017-12-03::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2017-10-12  


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::